Với thơ

Yêu thơ em học làm thơ
"Tình trong như đã" còn ngờ còn e
Trải lòng lối phố đường quê
Buồn, vui, hờn, giận đi về có thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét