Giới thiệu

Họ Và Tên: Lưu Thị Vông
Bút danh: Diệu Bình
SĐT: 02103846330/0913316665
Địa chỉ: D4, Khu Thông Đậu, Phường Ninh Uông, Việt Trì, Phú Thọ
Quá trình công tác:
 1971 - 1975: Sinh viên ĐHNN I
 1976-1981: Sổ Nông nghiệp Phú Thọ
 1982 -1989: Rau quả thành phố Việt Trì
 1990 - 2005: Phó Giám Đốc Trung Tâm đô thị Việt Trì
2006- nay: Nghỉ hưu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét